Blog

EMS trening – da li je opasan?

EMS trening se zasniva na elektro-mišićnoj stimulaciji koja deluje po istom principu aktiviranja mišića kao i kada mozak šalje impulse za aktivaciju mišićima.

Prirodni proces aktivacije mišića simulira EMS odelo koje takođe kao i mozak šalje struju niskih i srednjih frekvencija. Mozak taj efekat postiže unutrašnjim putem, dok EMS treningom isti efekat postižemo spolja.

Zato je EMS trening potpuno bezopasan i nema nikakvih neželjenih dejstava.

Pogledajte video za potpuno objašnjenje EMS treninga

Više o EMS treningu možete pročitati na sledećoj stranici